Chór “Continuo”

Stowarzyszenie Chór Gminno – Parafialny “Continuo” zaprasza wszystkich chętnych do rozwijania swoich zdolności muzycznych i wokalnych do zasilenia szeregów chórzystów. Oferujemy naukę śpiewu na wysokim poziomie, udział w koncertach i festynach oraz wyjazdy w zgranym i miłym gronie. Próby odbywają się o godz. 19.00 w salce katechetycznej, dla panów w poniedziałki a dla pań w środy. Szczegółowe informacje można uzyskać podczas każdej próby lub bezpośrednio u dyrygenta Leszka Żelaznego w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Pępowie tel. 65 5736-444.

Plakat dotyczący prób chóru w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej

Chór „Continuo”, jak sama nazwa wskazuje, jest kontynuatorem tradycji śpiewu chóralnego w gminie Pępowo. Pierwszy chór przy pępowskiej parafii powstał w roku 1945. Jego założycielem był ówczesny proboszcz – ks. Alfons Kasior, natomiast pierwszym dyrygentem – Florian Cieśliński. W latach 60. ubiegłego stulecia chórem dyrygował ks. kanonik Teodor Lerch. Po roku 1980 chórem kierowała siostra Daria Symonowicz, która była dyrygentem chóru przez ponad 20 lat. Ponadto dyrygentami byli: Kujat, Tokarski, Stanisław Buchwald, Świątek i siostra Amabilis Stachurska.

We wrześniu roku 2005 rozpoczął się nowy rozdział historii chóru, który zatytułowany jest: Chór Gminno-Parafialny „Continuo” w Pępowie. Dyrygentem chóru jest Leszek Żelazny – absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, a funkcję prezesa pełni Danuta Chudzińska. Obecnie liczy on około 30 członków, którzy uświetniają swoim śpiewem zarówno uroczystości religijne, jak i państwowe. Chór zdobywa liczne wyróżnienia podczas branżowych przeglądów i przesłuchań, co jest pokłosiem wytężonej pracy i stałego podnoszenia poziomu artystycznego. W 2015 roku została wydana płyta z okazji jubileuszu 70-lecia chóru.