Kategorie plebiscytu

1. Organizacja społeczna – do tej kategorii zgłaszane są organizacje, stowarzyszenia, związki, zrzeszenia, kluby, zespoły, drużyny, grupy nieformalne, które uwzględniają w swej działalności zarówno potrzeby społeczne, jak i cele biznesowe. Poprzez dzielenie się swoimi  zasobami w środowisku i społeczności lokalnej bezinteresownie pomagają w zawieraniu transakcji i załatwianiu spraw w sąsiedzkim gronie. Nagrodę otrzyma zgrana grupa osóbpowszechne angażujących się w realizację strategii i swojej misji, konsekwentne współdziałająca w dążeniu do określonego celu. Zależy im na wspólnej dbałości o dobro załogi i ich wizerunku. Podejmują ciągłą gotowość do podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Często wspomagają czynności zmierzające do wyszukiwania kontrahentów i kojarzeniu stron. Przede wszystkim kierują się zasadami etyki zawodowej i pomagają w załatwianiu codziennych spraw. Godnie reprezentują i promują Gminę Pępowo w kraju.

2. Działacz – do tej kategorii zgłaszane są pełnoletnie osoby, które działają na rzecz mieszkańców, potrafią się erudycyjnie wysławiać, pojawiają się na różnego rodzaju wydarzeniach i są zaangażowane w życie gminy. Wyróżniona zostanie osoba ceniona za bezstronność, profesjonalizm, obiektywizm oraz dbająca o prawa obywateli. Bezinteresownie oferuje swoją pomoc, uczestniczy w prywatnym życiu rodzin, jest popularna, wspiera, pomaga i podejmuje opiekę, przyjaciel rodziny. Prowadzi działania wolontariackie i ekumeniczne. Umie odnaleźć się w każdej sytuacji. Bezinteresownie,szybko, bezpłatnie i solidnie dokonuje drobnych usług, o które proszą bliscy. Korzysta z prawa do wolności wypowiedzi, wyraża pochlebne i negatywne opinie. Ceniona ze względu na posiadaną przez nią wiedzę, doświadczenie i renomę w Gminie Pępowo. Konsekwentnie i sumiennie rozwiązuje problemy związane z przemianami społecznymi i gospodarczymi.

3. Lider Przedsiębiorczości – w tej kategorii wyróżnimy pełnoletnie osoby reprezentujące różne stany i zawody oraz rolników, którzy służą ochronie środowiska, wprowadzają nowoczesne inwestycje związane ze zmniejszeniem  negatywnych skutków oddziaływania na środowisko, zdobywają nagrody i wyróżnienia za swoją działalność i za prowadzone przedsiębiorstwo. Ponadto dokonują odkryć służących wspomaganiu rozwoju i produkcji oraz ulepszają zastosowanie istniejących przedmiotów i maszyn. Gwarantują godne warunki pracy. Wyróżnienie otrzyma świetny doradca, osoba miła i życzliwa, pomocna, zaangażowana w miejsce pracy, zawsze znajdująca czas dla kontrahenta i ciesząca się niesłabnącą opinią.

4. Sportowiec – w tej kategorii wyróżnimy pełnoletnie osoby, które zajmują się sportem zawodowo lub prywatnie, wprowadzają innowacje, promują zdrowe odżywianie i zdrowy tryb życia, prowadzą szeroko rozumiane zajęcia sportowe, angażują się w sportowe życie gminy. Odnoszą sukcesy, zdobywają nagrody, wyróżnienia i osiągnięcia w różnych dyscyplinach sportowych. Podejmują działania na rzecz promocji Gminy Pępowo.