Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie

ul. Stanisławy Nadstawek 1a

63-830 Pępowo

NIP: 6961880933

nr konta: PKO 29 1020 3121 0000 6302 0066 2643

tel. 65 573 64 44;

e-mail: pepowo@goksial.pl

pracownicy:

Leszek Żelazny – dyrektor – kontakt: dyrektor@goksial.pl

Barbara Krajka – instruktor ds. kultury i sportu/ bibliotekarz

Ireneusz Chmielarczyk
 – instruktor ds. kultury i sportu – kontakt: muzyka@goksial.pl

Agnieszka Waleńska –  instruktor ds. kultury i sportu/ bibliotekarz – kontakt: biblioteka@goksial.pl

Tomasz Gruetzmacher  menedżer ds. sportu – kontakt: sport@goksial.pl