Nowa podłoga oddana do użytku!

TABLICA informacyjna NA BUDYNKU

26 września o godzinie 9:00 nastąpił odbiór naszej dużej wymarzonej inwestycji dofinansowanej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. W ramach zadania ,,Nowa podłoga w przekształcanej sali na widowiskową” udało nam się pozyskać środki finansowe w kwocie 110 000. Całkowity koszt inwestycji to 181 295,57 zł brutto.