Pępowska gra plenerowa

plakat w centrum wiatrak i płotek, deskorolka elektryczna jako nagroda

Regulamin GRY PLENEROWEJ
1. Organizatorem gry plenerowej jest GOKSiAL Pępowo z siedzibą przy ul. Stanisławy Nadstawek 1a, 63-830 Pępowo.
2. Zasady gry są określone przez organizatorów każdorazowo przed grą. Zasady gry i Nagrody są określone przez Organizatorów. Organizator zastrzega sobie prawo do nie ujawniania części informacji na temat gry do jej rozpoczęcia – celem przeprowadzenia jej na równych zasadach dla wszystkich uczestników.
3. Najbliższe rodziny Organizatorów nie mogą wziąć udziału w grze plenerowej.
4. Gra trwa zgodnie z opisem na jej stronie (około 2-3 godzin) i instrukcjami rozdanymi uczestnikom w dniu gry.
5. W grze może wziąć udział 10 drużyn 5-8 osobowych. Decydująca jest kolejność zgłoszeń. GOKSiAL zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników w przypadku zbyt dużej ilości chętnych. Osoby, które nie będą mogły przyjść na grę i nie zgłoszą tego przed nią dniem gry mogą nie być brane pod uwagę w kolejnych grach terenowych.
6. GOKSiAL oraz jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki w trakcie gry.
7. Wszystkie osoby niepełnoletnie muszą mieć przy sobie opiekuna, który odpowiada za ich bezpieczeństwo w trakcie gry.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie pełnoletnich uczestników gry oraz następstwa z niego wynikające, w tym chwilowy lub stały uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne.
9. Pępowska gra plenerowa to wydarzenie o charakterze rozrywkowym, jest ona tworzona z myślą o dobrej zabawie – prosimy o tym pamiętać w trakcie wydarzenia.
10. Ocena poszczególnych drużyn przez punktowych gry nie podlega negocjacjom. Od wyników gry ogłoszonych na mecie gry nie podlega uczestnikom odwołanie, są one ostateczne.