Święto Niepodległości w Skoraszewicach

Powiększ obrazwójt przemawiający na mównicy w tle drzewa z biało-czerwonymi liściami

W wigilię Święta Niepodległości 10 listopada odbyły się uroczyste obchody w Skoraszewicach. O godz. 17:00 podczas mszy świętej słowo Boże wygłosił zaprzyjaźniony ksiądz Dominik. Następnie delegacje na czele z wójtem gminy, przewodniczącym Rady Gminy oraz przedstawicielami władzy złożyły znicze i kwiaty w miejscach pamięci. Przy kaplicy błogosławionego Edmunda Bojanowskiego odbyła się modlitwa za Ojczyznę. Następnie uroczystości przeniosły się do sali wiejskiej. Tutaj po odśpiewaniu hymnu Polski i przemówieniu wójta zaprezentowano krótki program artystyczny przygotowany przez GOKSiAL Pępowo. Nawiązywał on do długo wyczekiwanej promocji książki Gabriela Roszaka ,,Skoraszewice. Na przestrzeni wieków.” Podczas wywiadu z autorem padły pytania dotyczące nie tylko pozycji książkowej, ale również o tworzenie drzew genealogicznych, badania nad nazwami miejscowymi lub niektórych rodów. Padło też sporo pytań z publiczności. Pan Gabriel przywołał nam dwa stanowiska archeologiczne związane ze Skoraszewicami oraz wielokrotnie dziękował za miłą gościnę u mieszkańców Skoraszewic, poczęstunki i udostępniane materiały. Na koniec regionalista przyznał, że już gromadzi treści do drugiej części.


Więcej zdjęć